Uluslararası Rusya ve BDT Ülkeler Yatırımcılar Birliği

Dernek Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında ticari-ekonomik ilişkiler hızla gelişmeye ve derinleşmeye devam etmekte olup, iki ülke yeniden önemli ekonomik ortakları haline gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler ve işbirliği bu ülkelerin çıkarlarına hizmet ettiği gibi, geniş Avrasya coğrafyasında ve uluslararası alanda barışa, güvenliğe, istikrara ve kalkınmaya önemli katkı sağlamaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki karşılıklı güvenin ve dayanışmanın pekiştirilmesini ve iki ülke halklarının birbirlerini ve kültürlerini daha iyi tanımalarını teminen, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, bilim ve teknoloji, basın-yayın, spor ve gençlik alanlarındaki mevcut işbirliğinin daha çok geliştirilmesini ve bu amaçla sürece katlı sağlayacak yeni kurum ve kuruluşların ve özellikle sivil toplum kuruluşlarının kurulmasını gündeme getirmiştir.

İki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk geleneği temelindeki köklü ilişkilere dayanarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu ve BDT ülkeleri yatırımcıları arasında dostça ve sıkı ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin kurulması, Türkiye’de faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen yabancı yatırımcılara yatırım ortamı ve projelerin yerine getirilmesi konusunda yardımcı olunması, Rusya Federasyonu  ve BDT ülkeleri yatırımcılarının merkezi ve yerel yönetim kurumları nezdinde temsil edilmesi ve dernek tüzüğünde belirtilen diğer amaçları yerine getirmek amacıyla Antalya’da Uluslararası Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Yatırımcıları Birliği Derneği kurulmuştur.

Misyon (Amaç) 

Birlik, Türkiye, Rusya ve BDT ülkeleri yatırımcıları arasında dostça ve sıkı ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin kurulması, Türkiye’de faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen yabancı yatırımcılara yatırım ortamı ve projelerin yerine getirilmesi konusunda yardımcı olunması, Rusya ve BDT ülkeleri yatırımcılarının merkezi ve yerel yönetim kurumları nezdinde temsil edilmesi amacıyla kurulmuştur. 

Organizasyon şeması

Birlik organları:
  • Genel kurul,
  • Yönetim kurulu,
  • Denetim kurulu

Yönetim Kurulu


Zafer Bikkenoğlu
Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı
Viktor Bikkenev
Sevgili meslektaşlarımız!

Derneğimizi bir çeşit iletişim platformu oluşturan kulüp şeklinde düşünebiliriz. İş adamları için bünyesinde  iş geliştirme ekipleri oluşturan;  yatırım ve iş geliştirme konularında karşılıklı yardımlaşma yapabilen bir kulüp. İlişkilerimizin etkinleştirilmesi bize yeni bir ivme ile  projeler kazandıracağına inanmaktayım. Rusya, BDT ve diğer Avrasya ülkelerinde yatırımcıların ekonomik ve sosyo - kültürel işbirliğini güçlendirmeye hizmet etmesini diliyorum. Sizi dernek çalışmalarına aktif bir diyalog ve katılım için davet ediyorum.

Saygılarımla, Viktor Bikkenev

Kuruluş belgeleri

Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve birliğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi üyelik aidatını ödemek koşulu ile bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Birlik üyeleri hukuki ve ekonomik bağımsızlığa sahiptir ve dernek tüzel kişiliği ile özdeştirilemez.

Birlik üyeliği diğer dernek kurum ve kuruşlara üyeliğe engel değildir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

Birlik gereklilikleri

"Uluslararası Rusya, Türkiye ve BDT Ülkeleri Yatırımcıları Derneği"

Adres: Sarısu Mah. 162 Sokak No:7 Konyalatı/Antalya Turkey, 07070
Telefon numarası: +90 242 50 20 258 
Web sitesi: arcis.pro
E. postane: info@arcis.pro